Depressie: chronische neuroinflammatie

Depressie hebben we decennia lang behandeld met antidepressiva, en dat heeft de ziekte als zodanig niet doen verdwijnen, alleen de periodes van depressie zijn minder intens en lang. Nu dringt er een nieuw besef door, dat depressie misschien veroorzaakt wordt door neuroinflammatie:

Astrocyte loss may be caused by cytokines such as TNF-α in major depressive disorder,

schreven kortgeleden neurowetenschappers van de universiteit van Brussel. Duidelijke tekenen van neuroinflammatie konden aangetoond worden na autopsie in de herenen van patienten met depressie. Ook kan depressie het gevolg zijn van bijvoorbeeld een hartinfarct, omdat de pro-inflammatoire stof TNF-alfa daar vermeerderd vrijkomt.De auteurs menen dat ook dat stoffen zoals PEA een rol zouden kunnen spelen in de behandeling en het voorkomen van depressies na dit soort ernstige aandoeningen:

It is conceivable that inhibition of the inflammatory response post-AMI, through targeted anti-inflammatory pharmacotherapeutical agents may prevent the development of depressive symptoms and ultimately may improve cardiovascular outcomes

Dit is dan ook de reden dat in toenemende mate er een pleit gehoord wordt om supplementen en dieetvoeding voor medisch gebruik in te zetten bij de behandeling van de depressie. Vooral nutraceuticals die het ontstekingsproces in haar wortel remmen zijn zinvol, en PEA is daar een goed voorbeeld van.

Depressie is neuroinflammatie

Depressie is neuroinflammatie

Depressie behandelen met PEA

Natuurlijk moet depressie behandeld worden, en wel met antidepressiva. Die stoffen helpen om de depressieve gemoedstoestand relatief snel te verminderen, binnen enkele weken. Maar hand in hand met het antideprssivum is het vermoedelijk zinvol ook PEA te nemen. PEA remt immers de neuroinflammatie die ten grondslag ligt aan de depressie.

Het antidepressieve effect van N-palmitoylethanolamide (PEA), werd kortgeleden duidelijk aangetoond in een klassiek model voor depressie, gewoon door het per os in te nemen. De conclusie van de onderzoekers was:

In conclusion, PEA (dose range of 5-40 mg/kg) administered orally reduced immobility in TST and FST, comparable to the antidepressant effect of fluoxetine, and had no effect on spontaneous activity in mice.

Met andere woorden, PEA in de normale doseringen (3 maal 400 mg PEA per dag, of 800-1200 mg in een maal) is even effectief als Prozac, het meest voorgeschreven antidepressivum.

Essentie over PEA

Copyright © 2020 – Pure Supplements en Nutraceuticals