CIAP (Chronische Idiopathische Axonale Polyneuropathie) met chronische pijn

CIAP: Chronische idiopathische axonale polyneuropathie is een bijzondere vorm van polyneuropathie (een zenuwaandoening) waarvan de oorzaak onbekend is. De term ‘axonaal’ verwijst naar een beschadiging of stoornis van de lange uitlopers van de zenuwcellen.

CIAP Klachten en symptomen

Doordat bij CIAP sprake is van een beschadiging op axonaal niveau resulteert het in een sensibele neuropathie. Dat houdt in dat er een gevoelsstoornis ontstaat. Dit uit zich in een verdoofd gevoel, alsof er een sok of een handschoen gedragen wordt, of de reflexen in voet of hand verminderen.

Oorzaak

Het probleem bij een chronische idiopathische axonale polyneuropathie is dat er geen oorzaak gevonden kan worden. Wel is bekend waar het probleem ontstaat; in de axonen, de lange uitlopers van zenuwcellen. Doordat deze beschadigd zijn ontstaat er een gevoelsstoornis.

CIAP Diagnose

De neuroloog kan door middel van een geleidingsonderzoek van de zenuwen achterhalen of er sprake is van een axonale neuropathie.

Behandeling van pijn

Er is bij verschillende patiënten met ernstige neuropathische pijn gebleken dat een behandeling met PEA, toegevoegd aan een behandelstramien dat ontoereikend bleek, een duidelijk pijnstillend  effect had. Daarnaast zijn er geen bijwerkingen gemeld als gevolg van het toevoegen van PEA (PeaPure, PEA tabletten). Bovendien is bekend dat PEA zenuw beschermende en zenuw opbouwende eigenschappen heeft.

Copyright © 2020 – Pure Supplements en Nutraceuticals