Neuroinflammatie en de rol van PEA

Neuroinflammatie speelt bij een groot aantal ziektebeelden een rol, van depressie tot en met multiple sclerose. PEA remt neuroinflammatie en kan bij veel en uiteenlopende ziektebeelden die gekenmerkt worden door neuroinflammatie een belangrijke rol spelen. We zullen die ziektebeelden hier kort bespreken.
Eerst volgt een inleiding en daarna vindt u een aantal artikelen over neuroinflammatie bij verschillende ziektebeelden en de mogelijke rol die PEA bij de behandeling ervan kan spelen, zoals depressie, ziekte van Alzheimer, Parkinson, MS, fibromyalgie, ALS, neuropathische pijnen, syndroom van Sudeck en nog veel meer.

PEA without side-effects

Copyright © 2019 – Pure Supplements en Nutraceuticals