Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel vermoedelijk door een afwijking van het immuunsysteem.

Klachten en symptomen

 • Moeite met plassen.
 • Spasmen en verlammingen.
 • Acute pijn; pijnscheuten (voelt als elektrische schokken) in armen of benen.
 • Chronische pijn; diepe zeurende, stekende, brandende of kloppende pijn in armen of benen.
 • In de nacht neemt de pijn toe.
 • Vermoeidheid
 • Gevoelloosheid van de huid.

Oorzaak

Het is onbekend waardoor MS precies veroorzaakt wordt. De algemene aanname is dat het ontstaat door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. MS is niet erfelijk, maar er kan wel een genetische verhoogde gevoeligheid voor de ziekte bestaan.

Behandeling van de pijn

MS-patiënten kunnen door PEA verlichting ervaren op het gebied van spasmen en pijnen. In Italië werken vele neurologen met PEA en zowel patiënten als neurologen zijn er enthousiast over. Op een congres voor neurologen in 2009 werden de resultaten van onderzoek bij 20 patiënten gemeld. Een groot deel van die onderzochte patiënten ervaart duidelijk pijn verlichting na behandeling met PEA. Slechts bij minder dan 20% van deze patiënten deed PEA weinig tot niets.

Bestaande middelen die gegeven worden bij spasmen werken niet altijd even goed of hebben vervelende bijwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat PEA alleen maar ook in combinatie met andere pijnstillers ingenomen kan worden. PEA versterkt zelfs veelal de pijnstillende werking van andere middelen.

In een andere kliniek zijn de volgende resultaten gemeld bij een groep van 10 MS-patiënten, die allen problemen hadden met neuropathische pijnen én spasticiteit. De behandeling van de spasticiteit en neuropathische pijnen met gabapentine en pregabaline had weinig tot geen resultaat. PEA werd aan deze stoffen toegevoegd, waardoor de symptomen merkbaar verbeterden.

In een kliniek werden de volgende twee voorbeelden beschreven:

 • Een 37-jarige man met MS had veel last van brandende sensaties in de benen. Hiervoor werd hij behandeld met in totaal 300 mg pregabaline. Dit had niettemin onvoldoende effect. Daarna werd hij behandeld met PEA. De brandende pijn verminderde aanmerkelijk en zo ook de gestoorde slaap.
 • Een 55-jarige man met MS is sinds 5 jaar rolstoel gebonden. Hij heeft veel last van spasmen, vooral ’s nachts. PEA werd in een dosering van 300 mg gegeven en na 10 dagen merkte de patiënt dat de spasmen in intensiteit en frequentie afnamen. Na 15 dagen waren de spasmen zelfs vrijwel verdwenen.Het advies is om altijd te kiezen voor een PEA-product dat klinisch bewezen èn gegarandeerd zuiver is. Voor zover bekend voldoen slechts PEA-producten voorzien van het PEA-opt keurmerk aan deze eisen.

  Om het optimale uit PEA te halen, wordt geadviseerd om PEA tenminste 2 maanden te gebruiken. Twee maanden is een realistische evaluatieperiode, waarna u vervolgstappen kunt bepalen. Een deel van de patiënten kan immers langzamer reageren omdat de werking van PEA plaats vindt via de natuurlijke mechanismen van het lichaam.

Multiple sclerose, MS en neuropathische pijn

Multiple sclerose, of MS, is een aandoening van het centraal zenuwstelsel, waarbij afweercellen van het immuunsysteem de isolerende laag rond de zenuwen aantasten. Hierdoor ontstaan neurologische stoornissen die zich op allerlei manieren kunnen uiten.

Klachten en symptomen bij MS

MS kan verschillende problemen met zich meebrengen, zoals moeite met plassen, spasmen, verlammingen en pijn. De pijn kan zowel een acute als een chronische vorm aannemen en soms vereisen de verschillende soorten pijn een andere aanpak. Veel mensen met MS hebben regelmatig last van pijn. Pijn wordt meestal niet direct door MS veroorzaakt, maar is vaak een indirect gevolg. Door MS kunnen pijnlijke prikkelingen in armen en benen ontstaan. Daarnaast kan iemand pijn krijgen in het onderste deel van de rug en kunnen pijnlijke krampen ontstaan in de benen.

Een vorm van pijn die bij MS ook voorkomt bestaat uit korte, stekende pijnscheuten in het gezicht, die geactiveerd kunnen worden door aanrakingen. Er kan ook een acute pijn in en rond het oog ontstaan. In dat geval moet direct contact met een neuroloog worden opgenomen, omdat het veroorzaakt kan worden door een acute MS-ontsteking van de oogzenuw. Dit kan blijvende schade aanrichten aan het gezichtsvermogen als er niet direct behandeld wordt.

In een vergevorderd stadium van MS komen pijnlijke spasmen in de benen steeds vaker voor. Deze voelen aan als krampen en zijn heel heftig, met name ’s nachts. Soms kunnen plotselinge aanrakingen de pijn verergeren. Daarnaast kunnen zich in toenemende mate uitvalverschijnselen optreden, ook wel l ‘schub’ genoemd. Tijdens en na zo’n schub kunnen spasmen en pijn  fors toenemen.

Bij MS komen drie vormen van langdurige (chronische) pijn voor:

1. Pijnlijke prikkelingen in armen of benen: Het gaat hier meestal om een voortdurend aanwezig branderig, prikkelend, kloppend gevoel. De pijn verergert vaak ’s nachts en bij warmte en weers­veranderingen.

De pijnstiller carbamazepine kan tegen deze pijnen effectief zijn. Als therapie worden ook wel pijnstillers voorgeschreven die werken tegen depressie, maar tegelijk een pijnstillend effect hebben. Een voorbeeld hiervan is amitriptyline. Wel duurt het zeker een week voordat het middel werkt. Bijwerkingen zijn onder andere een droge mond, moeilijk plassen en darmstoornissen. Er zijn ook nieuwere middelen tegen epilepsie – gabapentine en pregabaline – die soms ook goed tegen deze klachten werken. Al deze pijnstillers kunnen uitstekend gecombineerd worden met Pea-RS. Pea-RS versterkt de pijnstillende werking van vele van deze pijnstillers, naast het eigen pijnstillende effect.

Baden in lauw water kan ook verlichting geven. Een steunkous kan prikkelingen in het been veranderen in een gevoel van druk, dat soms beter te verdragen is. Warme compressen kunnen bij een branderig gevoel helpen (bijvoorbeeld een in warm water gedoopte handdoek in een plastic zak).

2. Pijn in het onderste deel van de rug

Deze pijn ontstaat doordat de rugspieren door MS zwakker kunnen worden. Ze kunnen de wervelkolom niet meer voldoende steunen, zodat die daaronder lijdt. Het gevolg hiervan is vaak een verkeerde houding. Hierbij ontstaat vaak spierpijn in bepaalde rugspieren. Deze kan uitstralen naar heup en been. De pijn kan verergeren bij langdurig zitten of staan.

3. Pijnlijke krampen in de benen door spierstijfheid (spasticiteit)

Van de drie genoemde vormen is deze pijn doorgaans het hevigst. Deze pijn is ’s nachts vaak erger. Pea-RS kan de pijn verminderen.  Ook rekoefeningen kunnen helpen.

Oorzaken

Het is onbekend waardoor MS precies veroorzaakt wordt. De algemene aanname is dat het ontstaat door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Het is niet erfelijk, maar er kan wel een genetische verhoogde gevoeligheid voor de ziekte bestaan.

De pijn ontstaat meestal doordat MS de geleidende zenuwbanen in het ruggenmerg beschadigd heeft. De geleiding van prikkels naar de hersenen is dan verstoord, waardoor de prikkels niet meer goed verwerkt worden. Maar er zijn ook andere oorzaken die samenhangen met MS.

Diagnose

Het stellen van een diagnose is bij MS niet eenvoudig. Vaak wordt er aan de hand van het klachtenpatroon een diagnose gesteld, wat in een vroeg stadium lastiger is en tijd kost. Een MRI-scan kan vaak wat meer duidelijkheid bieden, alhoewel niet altijd uitsluitsel. Vaak wordt de diagnose gesteld wanneer andere mogelijke oorzaken uitgesloten kunnen worden.

Behandeling

Er zijn een aantal behandelingen die de progressie van MS kunnen afremmen en daarnaast zijn er behandeling van de symptomen en de klachten.

Veel van de bestaande middelen tegen pijn en spasmen werken niet altijd even goed en hebben vervelende bijwerkingen.

PEA blijkt uit een klinisch onderzoek en uit verschillende praktijkvoorbeelden heel waardevol te kunnen zijn bij het verlichten van pijn en spasmen bij MS.

In Italië werkt een aantal neurologen met PEA en zowel patiënten als neurologen zijn er enthousiast over. Op een congres in 2009 werden resultaten van onderzoek bij 20 patiënten genoemd. Bij meer dan 80% van deze  patiënten trad een duidelijke pijnvermindering op.

Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat PEA zonder problemen zowel alleen als in combinatie met andere pijnstillers gegeven kan worden. In veel gevallen versterkt het zelfs de pijnstillende werking van andere middelen.

Amytrofe Laterale Sclerose (ALS)

Amytrofe laterale sclerose, beter bekend als ALS, is een ernstige progressieve neurologische ziekte die verlamming en krachtsverlies tot gevolg heeft. In de meeste gevallen begint het tussen de 50 en 60 jaar. Uiteindelijk, gemiddeld 3 à 4 jaar na aanvang, leidt ALS tot overlijden, meestal door verlamming van de ademhalingsspieren.

Klachten en symptomen van ALS

Over het algemeen begint ALS merkbaar te worden door onwillekeurige spierbewegingen en krampen. Ook beginnen spieren zwakker te worden. Dat kan elke soort spier zijn, maar vaak begint het in de uiteinden, zoals handen of voeten. In sommige gevallen raken spieren in de keel of de tong als eerste aangetast. Vervolgens breiden de problemen zich steeds verder uit.

Oorzaak van ALS

ALS heeft zowel een erfelijke vorm als een sporadische, maar voor beide vormen is de precieze oorzaak nog onbekend. Afgezien van de genetische factoren spelen mogelijke milieufactoren een rol.

Diagnose van ALS

Het is niet makkelijk om ALS te diagnosticeren. Het is een vrij zeldzame ziekte en er bestaan helaas geen onderzoeksmethoden die zekerheid bieden. Over het algemeen is de aanpak om zoveel mogelijk andere oorzaken uit te sluiten.

Behandeling bij ALS

Genezing van ALS is vooralsnog  onmogelijk. Behandelingen die de symptomen verlichten zijn uiterst zeldzaam. Om die reden zijn de resultaten uit een revalidatiekliniek op Sardinië zo opmerkelijk. In deze kliniek zijn twee ALS-patiënten behandeld met PEA, waarna meetbare verbeteringen te zien waren in spierkracht en ademhaling.

Copyright © 2019 – Pure Supplements en Nutraceuticals