Kanker

Ieder mens loopt een bepaald risico om kanker te krijgen. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker elk met een verschillende ontstaanswijze en ontwikkeling. Maar veelal gaat kanker helaas gepaard met chronische pijnen.

Klachten en symptomen bij kanker

Ten gevolge van kanker kunnen een groot aantal vormen van pijn ontstaan. Variërend van diepe, stekende, borende , brandende pijn tot en met chronisch zeurende pijn.

Oorzaak kanker

Vaak is kanker het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Naast leefgewoonten en erfelijke aanleg speelt toeval een rol.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde leefgewoonten en/of leefomstandigheden het risico op een aantal soorten kanker vergroot. Voorbeelden hiervan zijn roken, ongezond eten, veel alcohol drinken, onvoldoende lichaamsbeweging en overmatige blootstelling aan de zon. Maar ook het werken met kankerverwekkende stoffen, zoals asbest. De meeste factoren beïnvloeden het risico pas bij langdurige blootstelling.

De oorzaak van pijn bij kanker is zeer complex, er spelen vele factoren een rol, bijvoorbeeld in hoeverre de kanker doorgroeit in de omgeving en op zenuwen drukt.

Behandeling van de pijn bij kanker

In de hieronder vermelde studie werd een aantal patiënten behandeld, waaronder patiënten met kankerpijnen. Uit de resultaten blijkt dat PEA ook kankerpijnen vermindert. In een studie van de universiteit van Rome bij kanker patiënten bleek dat PEA zowel de pijn verminderde, als de zenuwfunctie verbeterde, en de cellen beschermde tegen de ernstige bijwerkingen van de chemokuur.

Het advies is om altijd te kiezen voor een PEA-product dat klinisch bewezen èn gegarandeerd zuiver is. Voor zover bekend voldoen slechts PEA-producten voorzien van het PEA-opt keurmerk aan deze eisen.

Om het optimale uit PEA te halen, wordt geadviseerd om een PEA product te kiezen met het PEA-opt keurmerk en de PEA tenminste 2 maanden te gebruiken. Twee maanden is een realistische evaluatieperiode, waarna u vervolgstappen kunt bepalen. Een deel van de patiënten kan immers langzamer reageren omdat de werking van PEA plaats vindt via de natuurlijke mechanismen van het lichaam. Het kan makkelijk en zonder problemen samen met andere pijnstillers, zoals bijvoorbeeld tramadol gegeven worden.

Niet alle patiënten met kanker hebben pijn. In de beginfase van de ziekte heeft ongeveer 30% van de patiënten pijnklachten. In een latere fase hebben 60-80% van de patiënten met kanker ernstige pijnklachten.

Kanker en pijn

In de beginfase van de ziekte is het beleid vooral gericht op het diagnostiseren en het behandelen van de kanker zelf. Omdat ongeveer de helft van de mensen met kanker uiteindelijk geneest, zal de pijn doorgaans verminderen of verdwijnen. In een latere fase van kanker, bijvoorbeeld bij uitgebreide uitzaaiingen of doorgroei van de tumor, wordt genezing minder waarschijnlijk of onmogelijk. Ook dan kunnen soms behandelingen op zijn plaats zijn, die de bedoeling hebben de groei van de kanker te remmen. Hierdoor kan de pijn soms ook bestreden worden

Oorzaken van pijn bij kanker

De pijn kan veroorzaakt worden door:

* directe doorgroei van de tumor in huid, zenuwweefsel of weke delen

* indirecte gevolgen van de ziekte; bijvoorbeeld botbreuken, zweren, infecties,

verstopping van holle organen (koliekpijn), verstopping van bloedvaten en

verhoogde hersendruk

* de behandeling van kanker; bijvoorbeeld littekenpijn, fantoompijn (pijn t.g.v.

een amputatie), verbindweefseling door bestraling en zenuw

geleidingsstoornissen door chemotherapie

Behandeling

Pijn bij kanker is complex. De pijn heeft vele verschillende componenten. Alleen de stress en de angst al, heeft sterke en negatieve invloeden op hoe de pijn ervaren wordt. Daarnaast groeien kankercellen verder en verdrukken daarbij ook zenuwen. Als zenuwen in de knel komen te zitten spreken we van neuropathische pijn.

Algemene principes van pijnmedicatie bij kanker

De meeste patiënten met kanker, die pijn hebben, kunnen door middel van medicamenten worden behandeld. Hierbij moet een aantal principes in acht worden genomen. Belangrijk is niet te wachten met het innemen van de medicatie tot de pijn onhoudbaar is. U moet proberen de pijn voor te zijn. Neem een pijnstiller zo regelmatig mogelijk in. Op die manier kunt u de terugkeer van pijn voorkomen. Bij krachtige pijnstillers (morfine-achtige middelen), hoeft men bij pijn door kanker niet bang te zijn voor verslaving of voor problemen met de ademhaling. Er is dus geen reden om terughoudend te zijn met pijnstillers. Het is niet zo dat het gebruik van pijnstillers in een vroeg stadium van de ziekte tot gevolg heeft dat in een later stadium de middelen niet meer werkzaam zullen zijn. Een zekere gewenning kan verwacht worden, maar het is in de meeste gevallen mogelijk de dosering van de medicamenten te verhogen zonder dat deze onwerkzaam worden.

Copyright © 2019 – Pure Supplements en Nutraceuticals