Gordelroos

Gordelroos

Gordelroos

Gordelroos, of herpes zoster, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt in de kinderjaren. Het is een vervelende aandoening die onverwacht toeslaat, meestal na het vijftigste levensjaar. Met name bij personen met een verminderde weerstand. Ongeveer 20% van alle mensen krijgt een keer met gordelroos te maken.

  Klachten en symptomen

* Huiduitslag op bepaalde delen van het lichaam; bij het oog, op het gezicht, de borstkas of op de buik.
* Gordelroos met rode vochthoudende blaasjes die later indrogen en verdwijnen.
* Diepliggende, branderige pijn. Zelfs als de blaasjes zijn verdwenen kan deze pijn aanhouden.

  Oorzaak

Varicella zoster, het virus verantwoordelijk voor waterpokken, blijft na de waterpokken als het ware in een soort slapende toestand aanwezig in de zenuwen van het ruggenmerg. Door afname van de weerstand kan het op latere leeftijd opvlammen.

Gordelroos kan zich dus na het vijftigste levensjaar plotseling manifesteren. Dit gebeurt meestal wanneer het algemene weerstandsvermogen afneemt. Het virus explodeert als het ware vanuit de zenuwen van het ruggenmerg, waar het al die jaren, in een soort slaapstand aanwezig was. Het virus wordt weer actief en verplaatst zich vanuit de zenuwen naar de huid en veroorzaakt daar een band van pijnlijke blaasjes. Dat komt vaak voor op de huid rond het middel, vergelijkbaar met een gordel. Vandaar de term ‘gordelroos’.

Behandeling van de pijn

Gordelroos is dus het gevolg van een ontsteking en veroorzaakt ernstige pijn. Deze pijn is vaak diep en brandend, en is niet eenvoudig te behandelen. Bij de meeste pijnstillers moet de dosis dermate hoog zijn dat je er suf van kunt worden. Soms is de pijn zo heftig dat een combinatie van pijnstillers nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met gordelroos het meeste baat hadden bij een combinatie van de klassieke pijnstiller pregabaline en PEA.

Het advies is om altijd te kiezen voor een PEA-product dat klinisch bewezen èn gegarandeerd zuiver is. Voor zover bekend voldoen slechts PEA-producten voorzien van het PEA-opt keurmerk aan deze eisen.

Om het optimale uit PEA te halen, wordt geadviseerd om een PEA product te kiezen met het PEA-opt keurmerk en de PEA tenminste 2 maanden te gebruiken. Twee maanden is een realistische evaluatieperiode, waarna u vervolgstappen kunt bepalen. Een deel van de patiënten kan immers langzamer reageren omdat de werking van PEA plaats vindt via de natuurlijke mechanismen van het lichaam.

 Meer over PEA onder deze link.

Gordelroos met pijn, meer details

Gordelroos, of herpes zoster, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt in de kinderjaren.

Klachten en symptomen van gordelroos

Gordelroos uit zich in huiduitslag in de vorm van een band van pijnlijke blaasjes. Deze blaasjes kunnen voorkomen rond het middel, maar ook bij de ogen, in het gezicht of op de borstkas. Ze zijn besmettelijk voor mensen met een verminderde natuurlijke afweer, zoals kinderen die nog geen waterpokken hebben gehad.

Naast verschillende soorten pijn kunnen zich nog gevoelsstoornissen, een verhoogde gevoeligheid en heftige jeuk voordoen. Ook is het mogelijk dat er een gevoel van algehele malaise, koorts en hoofdpijn optreedt. De pijn kan aanhouden lang na het verdwijnen van de blaasjes.

Oorzaak

Het varicella-zoster virus (VZV), dat verantwoordelijk is voor waterpokken, trekt zich na genezing terug in de zenuwen van het ruggenmerg. Wanneer de algehele weerstand afneemt bij het ouder worden kan het virus weer opkomen. De virussen verspreiden zich dan via de zenuwen naar de huid waardoor een ontsteking met een band van blaasjes ontstaat.

De pijn komt voort uit de ontsteking van de aangetaste sensibele zenuwen, ofwel de gevoelszenuwen.

Diagnose

Zodra de blaasjes te zien zijn is de diagnose over het algemeen snel gesteld, vanwege het kenmerkende uiterlijk. Tot die tijd kan de pijn verward worden met pijn door een blindedarmontsteking, nier- of galstenen of een ontsteking van de dikke darm.

Behandeling

Meestal worden antivirale middelen en pijnstillers ingezet ter verlichting van de symptomen. Uit onderzoek is gebleken dat het toevoegen van PEA aan de klassieke pijnstilling bij gordelroos meer resultaat boekt dan de behandeling zonder PEA. Het remt de ontstekingsprocessen en vermindert de pijn.

Copyright © 2019 – Pure Supplements en Nutraceuticals