Alzheimer dementie: chronische neuroinflammatie

Alzheimer dementie is een aandoening van de hersenen die gebaseerd is op chronische neuroinflammatie. In een recent overzicht spreken de auteurs over de belangrijke rol van de niet-zenuwcellen in de hersenen, de glia cellen, bij het instand houden van neuroinflammatie en het progressief toenemen van neurodegeneratie bij ziektes als Alzheimer:

…microglia, the brain’s intrinsic myeloid cells, as key modulators of pathogenesis and disease progression in neurodegenerative diseases. In Alzheimer’s disease ..

Alleen al op het gebied neuroinflammatie en Alzheimer dementie zijn er eind 2013 ongeveer 600 artikelen te vinden in PubMed.

TNF-alpha speelt een rol bij Alzheimer

TNF-alpha speelt een rol bij Alzheimer

Neuroinflammatie speelt ook een rol bij andere neurodegeneratieve aandoeningen zoals Huntington en Parkinson.  Bij deze aandoeningen spelen ontstekingsfactoren een grote rol. Bijvoorbeeld TNF-alfa, een ontstekingsmolecuul bij Alzheimer. Van die factor wordt gezegd dat het de opzweper is van het ziekteproces. Uit veel onderzoek is gebleken dat PEA de werking van TNF-alpha tegen gaat en de afgifte ervan vermindert. Boeiend is, dat recent, in 2013, duidelijk geworden is dat ook ontstekinsgcellen in het bloed bij Alzheimer meedoen.

PEA speelt een rol en brengt neuroinflammatie bij Alzheimer tot rust

In een studie toonden onderzoekers van de universiteit van Napels aan dat proefdieren, die een soort ziekte van Alzheimer ontwikkelden en ook ernstige geheugenstoornissen hadden, stukken opknapten na de behandeling met PEA. Niet alleen de neuroinflammatie nam af, ook het geheugen nam duidelijk toe.

 

PEA remt overactieve glia (asterocyten) bij Parkinson

PEA remt overactieve glia (asterocyten) bij Parkinson

Een vergelijkbaar zinvol therapeutisch effect werd gepubliceerd in het toonaangevende open medisch tijdschrift PLoS One. PEA beschermde de neuronen, de zenuwcellen tegen de schade die Parkinson veroorzaakte en verbeterde de functies. In de grafiek is te zien hoe zonder PEA de glia cellen overactief in een ontstekingsbevorderende fase verkeren en hoe na PEA de rust hersteld is.

De auteurs concludeerden:

Thus the study shows that PEA hinders dopaminergic cell death and glial activation in the chronic MPTP model of PD in mice and investigates the molecular mechanisms by which PEA protects mouse nigrostriatal neurons from MPTP-induced neurotoxicity and neuroinflammation.

 

Chronic treatment with PEA protected mouse nigrostriatal neurons from MPTP-induced neurotoxicity/neuroinflammation while ameliorating PD-associated motor deficits.

 

Alzheimer behandelen met PEA

Omdat de ziekte van Alzheimer dus een neuroinflammatorische ontsporing is en er vele studies zijn die aantonen dat PEA neuroinflammatie kan remmen, en daarnaast ook specifieke modellen voor Alzheimer en Parkinson dat steunen, is het zinvol om PEA in te zetten bij Alzheimer dementie. De aanbevolen dosis is 2 maal 400 mg/dag, in te nemen na de maaltijd, of de inhoud van de capsule over de maaltijd strooien.

 

Copyright © 2020 – Pure Supplements en Nutraceuticals